English Hungarian

„PSA România” este reprezentantul oficial ºi unicul centru de pregãtire al Academiei Internaþionale pentru Protecþie ºi Securitate cu sediul în Anglia. Reprezentanþa din România a Academiei PSA este denumitã PSA Central Agency (în continuare PSA-România).


Fondatorii ºi instructorii sunt profesioniºti, experþi, consultanþi ºi instructori de securitate ºi anti-terorism cu renume internaþionalã, dedicaþi acestei teme, care lucreazã în domeniu de mai mult timp ºi au o calificare superioarã. 


PSA-România urmeazã tendinþele centrale, astfel are ca scop pregãtirea unor profesioniºti, conducãtori superiori, instructori în domeniul securitãþii ºi apãrãrii, care nu numai executã sarcina propusã dar pot sã ºi coordoneze diferitele activitãþi de securitate, datoritã profesionalismului ºi experienþei practice, având o viziune complexã de apãrare.


Aceºti profesioniºti, prin promovarea cursurilor ºi seminariilor speciale, în posesia celor mai moderne cunoºtinþe practice îºi vor putea ajuta viitorii patroni, comitenþi, nu numai prin cunoºtinþele lor teoretice dar ºi prin experienþa lor personalã practicã, care – datoritã profesionalismului lor – pot fi angajaþi atât de cercurile guvernamentale dar ºi de sectorul privat.     

PSA-România îºi oferã serviciile ºi cursurile sub controlul ºi conducerea centrului PSA, folosind metodele britanice, americane ºi izraeliene, ºi în baza materialelor de instruire ºi a tematicii prelucrate sub experienþa ºi observaþiile oferite de agenþii ºi ofiþerilor de securitate a agenþiei PSA-Agency (Protective and Security Agency), de unde provine ºi denumirea ºi care exercitã control asupra centrului,  ºi care activeazã în diferitele domenii de securitate ºi apãrare.


În pregãtirea materialului educativ, pe lângã „provocarea profesionalã”, un punct de vedere important a fost satisfacerea cerinþelor pieþii dar ºi a comitenþilor, luând în considerare epoca noastrã, terorismul internaþional ºi metodele, tacticile, technicile noi de comitere a infracþiunilor.

Acest sistem ºi aceastã tematicã special formatã a Academiei PSA este deja recunoscutã de mai multe organizaþii internaþionale. Datoritã acestui lucru centrul funcþioneazã ca o instituþie acreditatã a unor organizaþii de renume internaþionalã, astfel – prin acestea, este recunoscut ºi acreditat în mai mult de 120 de þãri.


Astfel astãzi absolvenþii noºtri lucreazã în poziþii cheie în industria de securitate ºi apãrare, atât în Europa dar ºi în afara continentului, în întreaga lume.

Ca reprezentant al Academiei PSA, PSA-România este singura instituþie oficialã de educare din România ale cãrei cursuri civile de apãrare ºi securitate sunt recunoscute ºi acceptate de SIA (Security Industry Authority) ºi este acreditatã de IBSSA (International Bodyguard & Security Services Association), cea mai mare organizare profesionalã civilã din lume, dar ºi de alte organizaþii internaþionale profesionale.


Academia oferã 7 programe majore de studiu :


  • Programul pentru Securitate corporalã - Acest program oferã pregãtire pentru ofiþeri de securitate ºi pentru administratori de sisteme de securitate mai mari în grad. 
  • Program în investigaþii ºi informare - Acest program oferã pregãtireºi deprinderile necesare pentru detectivi particulari. Acesr program de studiu include colectarea ºi analiza datelor  supraveghere  aranjament criminalistic, urmãrire etc.
  • Program pentru ofiþeri de Garda de Corp ( bodyguarzi ) - Acest program oferã pregãtire pentru asimilarea deprinderilor în situaþii de securitate corporalã, în situaþii de conducere defensivã ºi operaþionalã, pentru administratorii pentru prevenirea incendiilor, autoapãrare, pompieri, resuscitare, extracþii din situaþii periculoase ºi prevenirea activitãþilor de teroriºti.
  • Program pentru asistenþi antiteroriºti - Acest program oferã pregãtire asimilarea deprinderilor în cunoºtinþe organizatorice, operaºionale ºi pregãtire practicã pentru agenþii de securitate ºi de apãrare ºi pentru ºefi de departamente.
  • Program pentru securitatea aeroporturilor - Acest program de studiu este pregãtit în vederea celor interesaþi în securitatea aeroporturilor civile. Munca la curs conþine selecþia terminalelor , observatori sau pregãtirea mareºalilor aerieni.
  • Program în salvarea rãniþilor provenind din combatere tacticã ( TCCC ) - Acest program oferã pregãtire pentru obþinerea deprinderilor în programele pentru militari , ofiþeri de poliþie, pentru gãrzi de corp (badyguarz ) sau orcine ,munca cãruia intrã în contact cu salvarea de vieþi. Acest program implicã intervenþii ºi mãsuri de salvare de urgenþã, tehnici de apãrare armata, etc.
  • Program pentru sistemul de autoapãrare militarã specialã ( Krav - Maga ) - Acest program de pregãtire conþine autoapãrare specialã ºi tehnici marþiale ºi pregãteºte militari, poliþiºti , badyguarz , ºi alte persoane active în securitatea statului sau în industria de securitate civilã


Pe lîngã aceste 7 programe de Baza , Academia oferã o varietate de servicii de pregãtire  pentru personal garda de corp, curieri, paznici, grupuri de permanenþã armata, personal  pentru prevenirea pierderilor, profesionali de investigaþie, detectivi de poliþie, etc Aceste activitãþi / cursuri variate sunt planificate ºi coordinate prealabil þinînd cont de aceleaºi obiective.


La Academie, toate programele de studiu includ  prezentãri frontale combinînd cu simulãri ºi workshopuri  La toate programele de studiu se folosesc toate tehnicile educaþionale . Printre acestea se numãrã diapozitive ,  prezentãri Power Point, seminarii, jocuri de scena, analogii , simulari si bibliográfia cea mai recenta.

 

skills for security edexcel City and Guilds cieh nocn
ibssa
sia
International Bodyguard Association
BBA
PSA International
Romania © 2011